Kumadvathi College of Education,  Shikaripura

ಕುಮದ್ವತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಶಿಕಾರಿಪುರ
Home > ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಸುಧಾರಿತ ಭಾಷಾ ತಂತ್ರಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನುರಿತ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ತರಬೇತುದಾರರಿಂದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಭರಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Languveg 2 Languveg 1