Kumadvathi College of Education,  Shikaripura

ಕುಮದ್ವತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಶಿಕಾರಿಪುರ
Home > ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್ > ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ (SUPW)

ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ (SUPW)

ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೆಲಸ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರತೀವಾರ ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕೌಶಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಗರೀಕರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.