Kumadvathi College of Education,  Shikaripura

ಕುಮದ್ವತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಶಿಕಾರಿಪುರ
Home > ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಕ್ರಮ. ಸಂ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ  
1 ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು Shivakumar
2 ಶ್ರೀ. ಬಿ.ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ B Y Raghavendra
3 ಶ್ರೀ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಖಜಾಂಚಿ BY vijayendra
4 ಶ್ರೀಮತಿ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು Tejasvini Ragavendra
5 ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರೇಮ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು prema-vijendra