Kumadvathi College of Education,  Shikaripura

ಕುಮದ್ವತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಶಿಕಾರಿಪುರ
Home > ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ

National Work Shop – 2019

Read More

International Yoga Day – 2019

Read More

ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕವಿಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 

Read More

ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟಣೆ

Read More

Holi wishes-2019

Kumadvathi College of Education, Shikaripura. Wishing you all a Happy Holi! May your life stay colored with colors of happiness, gaiety, fun, and laughter. *Happy Holi to All*

Read More

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ

Read More

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 18-09-2018 ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 12-09-2018 ಕೃಪೆ: ಉದಯವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ 18-09-2018

Read More

Student Union inaugural Function

Read More

Kumadvathi Samskruthika Uthsava – 2017

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 18-12-2017 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 18-12-2017 ಕೃಪೆ: ಉದಯವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ18-12-2017 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 18-12-2017 ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 18-12-2017

Read More

National Level Ball Badminton Sports 2017

Read More